Ekoms d.o.o. Zagreb osnovano je 2001. godine.

Osnovna djelatnost društva je prodaja i ugradnja građevinske stolarije sa pratećom opremom.

Naš moto: Europska kvaliteta po razumnoj cijeni!


Skraćeni naziv: Ekoms d.o.o.
Puni naziv tvrtke: Ekoms d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo
Sjedište tvrtke:
Roberta Frangeša Mihanovića 6, 10000 Zagreb
Internet: www.ekoms.hr
E-mail: info@ekoms.hr
Matični broj: 01586645
Žiro račun: 2402006-1100508825 Erste & Steiermarkische bank
Mbs: 080408318 Trgovački Sud u Zagrebu
Temeljni kapital: 20,100.00 kuna
Odgovorna osoba/e:
Miljenko Smrekar i Edina Smrekar